HUDA POBUDA

Skupaj ustvarjamo boljšo družbo.

nvo-crowdfunder-ilustracija1.png
Kaj

KAJ?

Platforma za množično financiranje in komunikacijsko podporo pobud, ki krepijo skupnosti.

Za koga

ZA KOGA?

Za mlade, majhne ali lokalne nevladne organizacije z dobrimi idejami, a premalo sredstvi za njihovo uresničitev.

Kako

KAKO?

Z infrastrukturo za preprosto zbiranje mikrodonacij in s strokovno pomočjo pri pridobivanju podpornikov.

OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE!

OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE! OCENJUJEMO HUDE POBUDE!

IZBIRAMO ORGANIZACIJE, KI USTVARJAJO BOLJŠO DRUŽBO

Zaključili smo z zbiranjem hudih pobud! Zahvaljujemo se nevladnim organizacijam, ki so prispevale svoje predloge za krepitev skupnosti, in vsem, ki ste pomagali razširiti dobro besedo o platformi.

Trenutno skrbno pregledujemo prispele pobude, saj se moramo prepričati, da ustrezajo kriterijem za izbor. Nato se bo sestala tričlanska komisija, ki bo ocenila vse primerne predloge in soglasno presodila, kateri trije bodo imeli največ možnosti za uspeh s postopkom množičnega financiranja.

Končno odločitev lahko pričakuješ do konca julija 2021, ko bomo razglasili, katere organizacije se bodo z nami podale na pot zbiranja sredstev za uresničitev svojih idej!

Upoštevali bomo tiste pobude, ki bodo z izvedbo:

skrbele za krepitev družbenih vezi in skupno dobro

projekt1.png

spodbujale sodelovanje posameznikov pri izboljševanju njihovega okolja in življenja

projekt2.png

Med pobudami, ki bodo izpolnjevale zgornja kriterija, bomo prednost dali tistim, ki:


So domiselne in inovativne


Naslavljajo konkretno, perečo in dobro opredeljeno težavo


Nimajo drugih možnosti financiranja


Jih bo mogoče izvesti s sredstvi do 5000 evrov


Bodo pozitivne učinke prinašale tudi po prvotni izvedbi


KJE BOMO POBUDO PREVZELI MI?

Včasih še tako hude pobude potrebujejo nekaj dodatne pomoči. Tukaj pridemo na vrsto mi! Z izbranimi organizacijami bomo sodelovali pred, med in po izvedbi ter z vsestransko pomočjo poskrbeli, da bomo skupaj dosegli vse zastavljene cilje.

Posvetili se bomo številnim področjem, saj se spodobi, da ima vsaka huda pobuda tudi:

pomoc1.png

hudo opredelitev in še boljšo strategijo izvedbe

pomoc2.png

hudo spletno stran, ki bo prepričala še tako skeptične podpornike

pomoc3.png

hudo infrastrukturo za zbiranje sredstev, s katero bo oddaja donacije le klik stran

pomoc4.png

hudo komunikacijsko strategijo, s pomočjo katere bo nagovorila množice podpornikov

pomoc5.png

hudo oblikovalsko in tehnično podporo za izdelavo prepričljivih promocijskih vsebin

pomoc6.png

huda sredstva oziroma infrastrukturo za objavo promocijskih vsebin